I. Príprava podkladov

 • Pre začiatok prác na projekte sú potrebné všetky podklady, ktoré k máte k dispozícií (v papierovej, alebo akejkoľvek digitálnej forme)
 • Zameranie objektu, ktoré v závislosti od rozsahu zabezpečujeme v rámci projektu (pôdorysy, rezy)

 

II. Interiérová štúdia

 • Návrh riešenia obsahuje:
  • Dispozičné riešenie
  • Materiály a farby
  • Výber zariaďovacích prvkov
  • Návrh atypických riešení
  • Štúdiové vizualizácie
  • Pôdorysy a rezopohľady v mierke M1:100
 • Doba dodania 4-8 týždňov od objednávky, zálohovej platby (50%), obdŕžania podkladov a obhliadky (ak je potrebná)

 

III. Projekt interiéru

 • Projekt sa spracováva po odsúhlasení interiérovej štúdie
 • Projekt obsahuje:
  • Detailnejšiu prepracovanú interiérovú štúdiu
  • Fotorealistické vizualizácie
  • Stavebné úpravy
  • Steny a podlahy
  • Elektroinštalácie a osvetlenie
  • Zdravotechnika
  • Kúrenie
  • Výpis prvkov
 • Doba dodania 6-12 týždňov od objednávky, zálohovej platby (50%), obdŕžania podkladov a obhliadky
 • Zahŕňa konzultácie a priamu účasť na tvorbe riešenia
 • Štúdia obsahuje max. 2 varianty
 • O priebehu návrhu sa dozviete viac v „FAQ

 

IV. Realizačný projekt interiéru

 • Detailný, úplný a podrobný projekt, ktorý obsahuje:
  • Detailný Interiérový projekt
  • Výkresy kúpelní a kladačské plány
  • Konštrukčné detaily interiérových prvkov
  • Technické a umelecké detaily
  • Výkaz výmer (Rozpočet) – položkovitá cenová ponuka pre realizáciu „na kľúč“
 • V prípade potreby je možné riešiť projekt interiériu sprvkami realizačného projektu. O možnostiach a výhodách sa dozviete viac v „FAQ“.

 

V. Realizácia interiéru

 • Zabezpečenie dodávateľov interiéru
 • Koordinácia a súčinnosť jednotlivých profesií

 

VI. Inžiniering (povolenia)

 • Ohláška pri rekonštrukciách bez zásahu do nosných konštrukcií (ako služba navyše)
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v prípade zásahu do nosných prvkov, alebo v prípade zmien týkajúcich sa zmeny exteriéru budovy (nadstavby, prístavby, atď.)

 

VII. Autorský dozor

 • Zabezpečujeme ako službu navyše pri realizácii
 • Obsahuje kontrolu či sa interiér realizuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a dodržiavanie podmienok
 • Viac informácií nájdete v „FAQ

 

VIII. Ďalšie info

 • Cena za kompletnú projektovú dokumentáciu neobsahuje inžiniering ani stavebný dozor. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj tieto služby.
 • Cena za projekt je predmetom individuálnej komunikácie s klientom na základe všeobecných podmienok, ktoré sú duševným vlastníctvom architekta. Všeobecné informácie o cenách sa dozviete v „FAQ“.
 • Pri návrhu má klient možnosť zvoliť si rozsah projektu podľa svojich požiadaviek a predstáv. Viac o tejto téme sa dozviete v „FAQ“.
 • Ďalšie potrebné informácie a otázky vám rád zodpoviem na osobnom stretnutí.

Oslovili Vás moje služby?
Neváhajte mi napísať!

Napíšte mi cez tento kontaktný formulár a budem Vás spätne kontaktovať.